Głosowanie w Wyborach do Sejmu i Senatu 2019 *

  • 11.10.2019, 14:15 (aktualizacja 11.10.2019, 14:36)
  • ARAWAK
Głosowanie w Wyborach do Sejmu i Senatu 2019 *
Zbliżają się wybory parlamentarne. Już w niedzielę, 13 października, mieszkańcy Lublina zagłosują w swoich lokalach wyborczych, które będą czynne od godz. 7:00 do godz. 21:00. Lokal najbliższy miejsca zamieszkania można znaleźć na geoportalu Miasta Lublin wybierając warstwę WYBORCZY. Lista wszystkich lokali wyborczych opublikowana jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Osoby, które w dniu 13 października będą poza miejscem swojego stałego zamieszkania, mogą zagłosować w innej, dowolnej lokalizacji, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Uzyskanie zaświadczenia jest możliwe do dnia 11 października. W tym celu należy wypełnić wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i złożyć go w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, osobiście, faksem lub w formie elektronicznej.

Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

WAŻNE!!! W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania!!!

Możliwość dopisania do spisu wyborców

Osoby, które już teraz przebywają poza miejscem swojego stałego pobytu, mogą dopisać się do spisu wyborców Miasta Lublin w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek (dostępny na BIPie) należy złożyć w terminie do dnia 8 października.

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisania do spisu wyborców załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych w pokojach nr 125, 126, 128 i 130 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30. Informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 35 54, 81 466 35 57, 81 466 35 61, 81 466 35 64, 81 466 35 59.

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić akt pełnomocnictwa. Jest to możliwe na wniosek złożony w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 najpóźniej do dnia 4 października.

  • Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
  • Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania jak również kandydat na posła.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał w dniu głosowania ukończonych 75 lat
  • pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej zostać pełnomocnikiem (według wzoru określonego w załączonym formularzu)
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r., stosownego oświadczenia (w Wydziale Spraw Administracyjnych, ul. Leszczyńskiego 20) lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może zagłosować osobiście pod warunkiem, że nie uczynił tego uprzednio jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśniecie pełnomocnictwa.

Więcej informacji na temat głosowania przez pełnomocnika można uzyskać w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokojach 129 i 127, w godzinach 7.30 – 15.30, pod numerami telefonów: 81 466 3562, 81 466 3559, 81 466 3541.

Głosowanie korespondencyjne

Wybory posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 30 września.

Wszelkie informacje i aktualności dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu 2019 znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

* Artykuł Partnera

ARAWAK

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe