Kancelaria Notarialna Krzysztof Kopczyński

Warszawa 00-105
Twarda 18

Najczęstszą i najbezpieczniejszą praktyką jest testament podpisany przed osobą jaką jest notariusz warszawa śródmieście. Notariusz weryfikuje i stwierdza, że przekazujący jest faktycznie właścicielem lub że posiada niezbędne i wystarczające uprawnienia do występowania w charakterze przedstawiciela właściciela.  Notariusz centrum, w swojej bezstronności, pozwala uniknąć sytuacji, które mogłyby przynieść korzyść jednej ze stron ze szkodą dla drugiej.