Umowa o pracę - na co zwrócić uwagę?

  • 05.06.2019, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Umowa o pracę - na co zwrócić uwagę?
Jeśli udało nam się przejść pozytywnie proces rekrutacji i zasiadamy z naszym przyszłym pracodawcą do podpisywania umowy, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. O czym pamiętać, zawierając z pracodawcą umowę o pracę?

1. Zakres obowiązków

Niezależnie od umowy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zakres obowiązków na naszym stanowisku. Bardzo często pracodawcy dopiero w umowie zamieszczają ważne szczegóły, o których mogli nie wspomnieć podczas wcześniejszych rozmów. Może się okazać, iż obowiązki na naszym stanowisku są o wiele bardziej skomplikowane lub jest ich o wiele więcej.

2. Zarobki

W wielu ofertach pracy zamieszczanych na portalach ogłoszeniowych (np. Pracuj.pl) pracodawcy nie umieszczają konkretnych zarobków. Nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej możemy nie usłyszeć konkretnej kwoty, lecz jedynie „widełki” lub inne, nieostre sformułowania. Podczas podpisywania umowy będziemy wiedzieć dokładnie, jak wysokie jest nasze wynagrodzenie. Warto wówczas zwrócić uwagę, jak przyszły pracodawca unormował kwestię ewentualnych premii oraz jak rzeczywiście wygląda podstawa płacowa. Najczęściej jest to ostatni moment, aby skonsultować z nim tę kwestię lub ewentualnie renegocjować podaną stawkę.

3. Klauzule szczegółowe

Może się zdarzyć, że przyszły pracodawca zawrze w umowie klauzule szczegółowe, które obligują nas do przestrzegania odpowiednich zasad, np. dochowania tajemnicy. Najczęściej spotykaną jest ostrzeżenie przed tzw. czynami nieuczciwej konkurencji, czyli działaniami zagrażającymi interesom przedsiębiorcy lub klienta. Inną klauzulą, którą pracodawca może zawrzeć w umowie jest zbiór przepisów wewnętrznych opartych o np. kodeks karny. Przykład może tutaj stanowić zbiór praw i obowiązków w danym zakładzie, sporządzony w oparciu o przepisy chroniące kwestie wyznaniowe jednostki. Takie deklaracje najczęściej sporządzane są w firmach prowadzonych przez wyznawców mniejszości religijnych.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: