Zakładasz firmę? Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie

  • 30.04.2021, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Zakładasz firmę? Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie
Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą? Być może nigdy o tym nie pomyślałeś, ale oprócz własnych funduszy i zwolnienia z podatku możesz znaleźć europejskie fundusze na sfinansowanie i wsparcie swojego projektu biznesowego. Jak i które z nich? Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego na ten temat!

Pomoc europejska – dotacje dla firm i dofinansowanie unijne – warunki uzyskania

Unia Europejska oferuje wiele pomocy dla nowych przedsiębiorstw za pośrednictwem funduszy strukturalnych i inwestycji europejskich. Korzystają na tym nie tylko firmy, ale także uczelnie, ośrodki badawcze, gospodarstwa rolne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby jednak móc z tego skorzystać, młoda firma musi spełnić następujące warunki:

  • Musi mieć związek z projektami zainicjowanymi w Waszym regionie zgodnie z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską;

  • Dotacje przyznane przez Unię Europejską zostaną wykorzystane tylko w danym projekcie twórczym;

  • Projekt nie jest jeszcze ukończony.

Jeżeli twórcy biznesowi spełnią wszystkie te warunki, czy to w odniesieniu do pracy, zakupu sprzętu, zatrudnienia, czy w inny sposób, dotacja na projekt zostanie obliczona dokładnie według ich potrzeb.

Różne europejskie programy pomocy dla przedsiębiorstw

Istnieje wiele różnych programów finansowanych przez Unię Europejską i Komisję Europejską, aby pomóc kwalifikującym się przedsiębiorstwom. Wśród najważniejszych funduszy europejskich znajdujemy:

  • EFMR, który dotyczy wyłącznie gospodarki morskiej i rybołówstwa;

  • EFRROW, w celu promowania przedsiębiorstw rolnych i rozwoju obszarów wiejskich;

  • EFS, Europejski Fundusz Społeczny, w szerszym zakresie działania, w ramach europejskiej polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

  • I główny, EFRR, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który dotyczy bardzo różnorodnych i różnorodnych tematów.

Jak uzyskać dofinansowanie unijne lub dotacje dla firm?

Aby starać się o dofinansowanie unijne z Unii Europejskiej w kontekście zakładania lub przejmowania działalności gospodarczej, należy złożyć dokumentację — papierową lub internetową, w ramach zaproszenia do składania projektów ogłaszanego przez samorząd lokalny lub organizacje pośredniczące. Możliwe jest również spontaniczne skontaktowanie się z innymi organizacjami. Wyzwanie jest czasem skomplikowane, ale najlepiej jest znaleźć uprzywilejowanego rozmówcę, który zajmie się pomocą europejską i który będzie mógł śledzić Twoje akta i doradzić jak najlepiej.

Warto spróbować!

Nie wahaj się postawić wszystkich szans po swojej stronie, wzbogacając plik tak dobrze, jak to możliwe, opisując swój projekt i co możesz osiągnąć dzięki otrzymanym pomocom. Przede wszystkim zacznij swoje procedury odpowiednio wcześnie, jeśli to możliwe przed rozpoczęciem projektu, ale szczególnie przed jego zakończeniem, w przeciwnym razie będzie za późno! Preferowane są małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa typu start-up, zarówno poprzez finansowanie, jak i pomoc dla przedsiębiorstw w udzielaniu pożyczek lub inwestycjach kapitału wysokiego ryzyka.


 

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: