Konsultacje zmiany miejscowego planu rejonu ulic Czapskiego i Chodźki

  • 15.06.2021, 11:27
  • Źródło: Lublin.eu
Plan przebudowy Lublin.eu Obszar zmiany planu rejonu ul. Czapskiego i ul. Chodźki
Konsultacje zmiany miejscowego planu rejonu ulic Czapskiego i Chodźki

– Ta część Lublina na przestrzeni ostatnich lat podlega intensywnym procesom urbanizacji oraz transformacji przestrzennej związanej głównie z realizacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Teren opracowania zmiany planu usytuowany jest w narożniku u zbiegu głównych ulic, co ma istotne znaczenie dla kompozycji urbanistycznej i struktury funkcjonalno-przestrzennej tej części dzielnicy Czechów Północny. Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w  granicach opracowania zmiany planu. Wniosek dotyczył zmiany przeznaczenia terenu polegającej na uzupełnieniu funkcji usługowej o funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi, z możliwością budowy domów studenckich. Zagospodarowanie i zabudowanie tego obszaru miasta wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny. Wzbogacenie terenu o funkcję mieszkaniową jest także korzystne pod kątem stworzenia wielofunkcyjnej i atrakcyjnej tkanki miejskiej – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania UM Lublin.

Teren będący przedmiotem zmiany planu położony jest w dzielnicy Czechów Północny, w klinie pomiędzy ulicami: Szeligowskiego, Chodźki i Czapskiego. Zbliżony jest kształtem do trójkąta o powierzchni około 0,9 ha i jest obecnie niezabudowany oraz niezagospodarowany. Obszar położony jest w dzielnicy miasta, która jest intensywnie zurbanizowana. W sąsiedztwie występuje funkcja mieszkaniowa, usługi komercyjne oraz usługi edukacji i sportu. Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym dokumentem przeznaczony jest on pod usługi komercyjne. Ponadto, dla obszaru obowiązują również ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Na terenach objętych projektem zmiany planu, Studium określa przeznaczenie pod funkcje usługowe.

Projekt planu zdeterminowany jest w znacznej mierze przez istniejący układ komunikacyjny. W planie wydzielono dwie enklawy zabudowy oznaczone jako tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Są one oddzielone od przyległych dróg pasmem zieleni towarzyszącej. Dopuszczona maksymalna wysokość zabudowy w terenie pierwszym to 35 m (10 kondygnacji nadziemnych), zaś w drugim – 22 m (6 kondygnacji nadziemnych). W terenie sąsiadującym z ul. Chodźki zakłada się realizację reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o wysokich walorach przestrzennych i użytkowych.

Projekt planu jest wyłożony do wglądu publicznego w terminie od 15 czerwca do 6 lipca. Z kolei dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planistycznymi odbędzie się 29 czerwca o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 25 czerwca. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo w terminie do 28 czerwca. W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania i przesłany w e-mailu zwrotnym. 

Uwagi należy składać na piśmie (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną ([email protected]), ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca.

Przypominamy również, że trwają konsultacje zmiany planów dla innych rejonów miasta: ul. Podlaskiej i Fabrycznej, Krzemionki, Przyjaźni i Firlejowskiej. Dyskusja publiczna w tym zakresie odbędzie się 17 czerwca o godzinie 13.00, a termin składania uwag upływa 7 lipca. Z kolei do 8 lipca można zgłaszać uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Choiny, Wojtasa i Związkowej.

Źródło: Lublin.eu

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe