Ruszają konsultacje zmian planów przestrzennych Lublina

  • 30.03.2021, 10:09
  • Źródło: Lublin.eu
Ruszają konsultacje zmian planów przestrzennych Lublina
Rozpoczynają się konsultacje zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych pięciu obszarów miasta. Od dzisiaj (29 marca) projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do wglądu mieszkańców. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 7 maja.

– Przystępujemy do etapu publicznego wyłożenia kolejnych planów i konsultacji projektów zawartych w nich zmian. Dotyczą one terenów w mieście wykorzystywanych pod aktywizację gospodarczą, a w szczególności usankcjonowania obecnego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów, poprawy sytuacji parkingowej, powiększenia terenów związanych z aktywizacją gospodarczą, ustalenia nowych parametrów zabudowy, jak również dostosowania ustaleń planu do obowiązujących aktualnie przepisów. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekty zmian pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczą następujących rejonów:

  • części IV, obszar A – rejon ulicy Chemicznej (7,5 ha)

Zmiana planu dotyczy przeznaczenia terenów kolejowych. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie, wnioski właścicieli i spółki PKP wprowadzono: tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny dróg. Zmiana planu ma na celu usankcjonowanie istniejącego sposobu zagospodarowania terenu.

  • części IV, obszar B – rejon ulicy Jagiełły (0,3 ha)

Istniejące zagospodarowanie terenu obejmuje garaż jednopoziomowy z dojazdem na terenie komunikacji pieszej. W następstwie wniosku złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” przystąpiono do zmiany planu, która umożliwia zmianę przeznaczenia dopuszczając budowę kompleksu garaży z obsługą komunikacyjną w postaci ciągu pieszo-jezdnego.

  • części IV, obszar C – rejon ulicy Mełgiewskiej (12 ha)

W projekcie planu wyznaczono tereny: zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg publicznych: ulica dojazdowa; tereny urządzeń komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia komunikacji zbiorowej, obiekty usług technicznych motoryzacji, stacje paliw płynnych i gazowych; tereny urządzeń komunikacji miejskiej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod pętle nawrotowe oraz zajezdnie autobusowe oraz tereny infrastruktury elektroenergetycznej.

  • części IV, obszar D – rejon ulicy Turystycznej (3,6 ha)

Obowiązujący plan obejmuje teren aktywności gospodarczej położony w strefie podmiejskiej, która zabezpiecza minimum 70% zieleni i terenów biologicznie czynnych. Korekta planu w zakresie powiększenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę korzystnie wpłynie na możliwość zagospodarowania działki.

  • części IVB, obszar E – rejon ulicy Turystycznej  (4,4 ha)

W projekcie zmiany planu wyznaczono teren zabudowy usługowej; tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg publicznych: ulica dojazdowa oraz tereny infrastruktury elektroenergetycznej. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie: przesunięcia linii zabudowy; przesunięcia linii rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; poszerzenia ulicy Zimnej; zmiany lokalizacji terenów infrastruktury elektroenergetycznej; zmiany w zakresie lokalizacji i kształtowania zieleni; korekty parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu.

Projekty zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą od 29 marca do 20 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami zmian planów w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi planów miejscowych odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 14.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2). W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e–mail: [email protected] do 12 kwietnia.

Uwagi do projektów zmian planów należy składać na piśmie (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną: [email protected], ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja.

Źródło: Lublin.eu

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe