Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok*

  • 16.09.2020, 11:15
  • Paulina Zeliszewska
Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok*
Stały rozwój inwestycyjny przy zaspokojeniu bieżących potrzeb miasta i mieszkańców. Tak wygląda przyszły rok w założeniach do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

– Priorytetem w przyszłym roku jest finansowanie obligatoryjnych zadań miasta w celu zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój Lublina, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej miasta w 2021 roku. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią Covid-19 oraz dużym stopniem niepewności, co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów miasta. Dlatego będziemy konsekwentnie poszukiwać najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach – mówi Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublin.

Zakładane wydatki majątkowe na lata 2021-2023 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę około 900 mln zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 380 mln zł.

W pierwszej kolejności w 2021 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. m. in. na dostawę 20 autobusów elektrycznych i 10 trolejbusów oraz budowę systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, kontynuację przebudowy ul. Wygodnej oraz budowy węzłów przesiadkowych, przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej, budowę Dworca Metropolitalnego oraz termomodernizacje obiektów oświatowych.

Pomimo znacznego ubytku dochodów spowodowanego wystąpieniem pandemii Covid-19, kontynuowana będzie realizacja Budżetu Obywatelskiego i jego kolejnej VII edycji, w ramach którego do wydatkowania przeznaczona zostanie kwota 12,15 mln zł oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego z planowaną kwotą 2 mln zł. Ponadto wciąż będzie funkcjonował system zgłaszania zadań do budżetu miasta przez Rady Dzielnic w ramach środków zaplanowanych w rezerwie celowej.

Polityka podatkowa Miasta zostanie utrzymana na poziomie z roku bieżącego. Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 Miasto nie planuje podnoszenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Zakłada się, że ceny przyjęte jako podstawa opodatkowania podatku rolnego oraz leśnego nie ulegną znaczącej zmianie w stosunku do 2020 roku. Ponadto, w przyszłym roku założono utrzymanie obowiązujących w 2020 r. stawek podatku od środków transportowych. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie jest planowane wprowadzenie na terenie Miasta Lublin opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej.

Polityka cenowa miasta Miasta nie zakłada podnoszenia opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz za gospodarowanie odpadami. Na dotychczasowym poziomie pozostaną również opłaty za pobyt w bursach, w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zmianie nie ulegnie również opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmieni się natomiast odpłatność za pobyt w żłobkach. Zgodnie z propozycjami rządu minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosić 2 800 zł, wobec czego opłata za pobyt w żłobkach wyniesie 280 zł. Opłata dodatkowa za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki, tj. 70 zł przy przyjętym wynagrodzeniu minimalnym. W 2021 roku proponuje się utrzymanie stawek opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz z szaletów miejskich na dotychczasowym poziomie. W 2021 roku bez zmian pozostaną opłaty za parkowanie w podstrefie A, B i C, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz za przekroczenie opłaconego czasu parkowania w wysokościach obowiązujących od 1 kwietnia 2020.

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz dochody ze sprzedaży majątku. W 2021 roku przewiduje się wpływ środków europejskich związany z realizacją m. in. niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF, a także budową i modernizacją przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu, przebudową strategicznego korytarza transportu zbiorowego i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Dodatkowo Gmina Lublin ma możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach drugiej puli środków z uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wynosi 6 mld zł (suma środków dla wszystkich JST). Środki będą rozdzielane na konkretne projekty inwestycyjne. Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w 2020 roku.

Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok dostępne są w BIP pod linkiem.

 

*Źródło: lublin.eu

Paulina Zeliszewska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe