Stypendia na realizację projektów kulturalnych w Lublinie*

  • 28.03.2020, 08:15
  • Paulina Zeliszewska
Stypendia na realizację projektów kulturalnych w Lublinie*
Uwaga kandydaci do stypendiów- UDOGODNIENIA

Uwaga kandydaci do stypendiów
- UDOGODNIENIA

 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o stypendium drogą elektroniczną.

Instrukcja jak złożyć wniosek w wersji elektronicznej:

Wniosek, życiorys oraz RODO mają być podpisane przez wnioskodawcę, a rekomendacja przez rekomendującego. Dokumentacja twórczości/działalności nie wymaga podpisu.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełnione dokumenty wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia). Następnie wniosek wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres [email protected].

W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o stypendium na realizację projektu stypendialnego w 2020 r.”.

Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian, tj. do 31 marca 2020 roku. W przypadku wniosków składanych mailem, muszą one dotrzeć na skrzynkę [email protected] najpóźniej 31 marca 2020 roku o godzinie 23.59.

Osoby posiadające profil zaufany mogą złożyć wniosek wraz z załącznikami za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu Miasta Lublin na ePUAP to: /UMLublin/SkrytkaESP

Wydział Kultury zastrzega, że konieczne będzie dostarczenie oryginalnych dokumentów w wersji papierowej.

Konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosku prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej i telefonicznej. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Konsultacje - stypendium na realizację projektu stypendialnego w 2020 r.”.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. 81 466 3714
Szczegóły na stypendia.kultura.lublin.eu.

Podstawa prawna: Uchwała nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:
1) co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
2) własnoręcznie podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, format A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Stypendium na realizację projektów stypendialnych wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

We wniosku należy szczegółowo przedstawić harmonogram projektu stypendialnego, uwzględniając poszczególne etapy realizowane w poszczególnych miesiącach.

Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosek i rekomendacja) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane odręcznie przez osobę tłumaczącą.

Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). Zaleca się uwzględnienie podatku przy rozpisywaniu kosztorysu. W kosztorysie można uwzględnić pracę własną.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Do pobrania:
1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
2. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
3. Formularz rekomendacji.
4. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
5. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja.
6. Wzór wniosku.
7. Klauzula RODO - stypendia

Terminy kolejnych naborów:
1) do 31 października 2020 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

2) do 31 marca 2021 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

 

*Źródło: lublin.eu

Paulina Zeliszewska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe