Piątek, 15.02.2019

Listy kandydatów KWW Krzysztof Żuk

  • 10.09.2018, 13:22
  • Krzysztof Boguń
Listy kandydatów KWW Krzysztof Żuk
Poniżej publikujemy listę kandydatów KWW Krzysztof Żuk w poszczególnych okręgach.

Jak mówi sam kandydat: " Nie byłoby Lublina w dzisiejszym kształcie gdyby nie stabilna większość w Radzie Miasta, która popierała najważniejsze projekty i inwestycje wspierając mnie w Radzie Miasta. Moja skuteczność nie byłaby tak duża, gdyby nie ludzie którzy mnie wspierają.

Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU

W tej kadencji byli to Radni klubów Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina. Niestety, pomimo wielu prób, nie udało mi się doprowadzić do ponadpolitycznego porozumienia z radnymi Prawa i Sprawiedliwości.

Aby móc nadal skutecznie zarządzać Lublinem, oczywiście jeśli mieszkańcy znów zdecydują powierzyć mi tę misję, potrzebuję silnej, wspierającej mnie Rady Miasta. Dlatego stworzyliśmy koalicję dla Lublina, w skład której weszli: Platforma Obywatelska, Wspólny Lublin, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Lewicy, a także bardzo ważni społecznicy i aktywni działacze lokalni, których znają Państwo ze swoich dzielnic.

Bardzo proszę mieszkańców o dobry wybór i głos oddany na te osoby, dla których liczy się nie polityka, szczególnie ta warszawska, ale miasto, jego problemy i potrzeby jego mieszkańców. Miasto to nie polityka, tylko konkretne sprawy.

Wierzę, że mieszkańcy dokonają dobrej oceny i 21 października pomogą mi zbudować drużynę, która będzie kontynuowała program rozwoju naszego miasta.

Szanowni Państwo, z przyjemnością chciałabym przedstawić Państwu listy kandydatów w poszczególnych okręgach wraz z ich liderami.

Listy kandydatów KWW Krzysztof Żuk w poszczególnych okręgach

Okręg nr 1: Bronowice, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa

1. Maja Zaborowska – lekarz weterynarii prowadząca własną przychodnię weterynaryjną. Aktywnie działa na rzecz praw kobiet oraz rozwoju i wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Przewodnicząca Nowoczesnej - regionu lubelskiego.

2. Marcin Nowak – od 12 lat Radny Rady Miasta Lublin, społecznik, wykładowca lubelskich uczelni w stopniu doktora. Inicjator miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, programu „Przyjazna Zebra” promującego bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkół i wielu inwestycji miejskich.

3. Zbigniew Jurkowski – od 8 lat Radny Rady Miasta Lublin, Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego, pomysłodawca i organizator festynu „Pasje Ludzi” oraz Zjazdu Zbyszków. Wyróżniony tytułem Samorządowca Roku 2016 przez Portal Samorządowy.

4. Elżbieta Bolibok –polonistka z długoletnim stażem pracy w szkole. Ostatnie 19 lat życia związana z dzielnicą Czwartek, pełniąc funkcję dyrektora Gimnazjum nr 19 i SP nr 19. Sprawy oświaty, problemy dzieci i młodzieży a szczególnie lokalnego środowiska są jej bardzo bliskie.

5. Maria Rysslekarz rodzinny, aktywnie włącza się w opracowanie programów zdrowotnych dla dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych i seniorów. Walczy o modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej, nowe ścieżki rowerowe i likwidację barier dla niepełnosprawnych

6. Ewa Wilczekdwunastokrotna Mistrzyni Polski w piłce ręcznej kobiet, zdobywca Pucharu EHF, ćwierćfinalista ligi mistrzyń z lubelską drużyną MKS Montex Lublin, wielokrotna reprezentantka polski. Obecnie nauczycielka w SP nr 19, która z powodzeniem upowszechnia piłkę ręczną wśród młodzieży.

7. Krzysztof Żelazowski – specjalista ginekologii i położnictwa obecnie pracujący w Szpitalu im. Jana Bożego. Były zastępca Okręgowego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członek Rady Społecznej Szpitala Kolejowego.

Okręg nr 2: Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią

1. Stanisław Kieroński – nauczyciel, animator kultury, działacz społeczny. Współtwórca i pierwszy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Vetterów. Autor wielu publikacji na temat kultury i zbiorów wierszy. Przewodniczący Rady Miejskiej SLD i wiceprzewodniczący Rady Programowej Domu Kultury LSM.

2. Monika Orzechowska – Radna Rady Miasta Lublin i Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, wcześniej Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Konstantynów. Inicjatorka wielu inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców.

3. Marceli Niezgoda – dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, wcześniej wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. Specjalista w dziedzinie funduszy unijnych, wspierający inwestycje miejskie i infrastrukturę dla biznesu.

4. Monika Kwiatkowska – wykształcenie prawnicze, pracuje w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, od 2015 r. działa w Radzie Dzielnicy Rury, a od 2017 r. w funkcji Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Rury.

5. Józef Kaźmierczak – od 5 kadencji Przewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie. Zaangażowany w realizacje wielu inwestycji, w tym biblioteki na terenie dzielnicy.

6. Marcin Gutek – wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Szerokie, autor projektów do Budżetu Obywatelskiego, jeden z inicjatorów budowy ulicy Polan. Członek Zarządu regionu lubelskiego Nowoczesnej.

7. Lidia Kasprzak-Chachaj – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią, aktywna działaczka zaangażowana w problemy dzielnicy i sprawy mieszkańców. Wolontariuszka w Stowarzyszeniu Samopomocy Terytorialnej.

Okręg nr 3 : Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy

1. Jarosław Pakuła – od 3 kadencji Radny Rady Miasta Lublin, zaangażowany w rozwój Czubów i Węglina, inicjator licznych inwestycji i projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców w dzielnicach.

2. Dariusz Sadowski – pracownik lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący projekty europejskie. Były Przewodniczący Sejmiku Województwa i były Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin.

3. Jan Madejek – Radny 5 kadencji Rady Miasta Lublin, współinicjator powstania szkół podstawowych przy ul. Roztocze i ul. Bursztynowej oraz nowopowstającej szkoły przy ul. Berylowej. Aktywnie wspiera inicjatywy służące poprawie jakości życia mieszkańców w dzielnicach Czuby oraz Węglin.

4. Anna Ryfka – od 2014 r. Radna Rady Miasta Lublin, zabiegała o budowę szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej, rozbudowę parku Jana Pawła II, zaangażowana w rozwój lubelskich klubów sportowych. Wspiera projekty aktywizujące seniorów i najmłodszych.

5. Arkadiusz Szczepański – emerytowany funkcjonariusz Policji, członek Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Autor programu „Bezpieczne dziecko” realizowanego w szkołach i przedszkolach na Czubach oraz inicjator „Ankiety Bezpieczeństwa” prowadzonej od 2012 r. w dzielnicy. Za swoją działalność społeczną otrzymał tytuły: Człowiek Służby Publicznej oraz Lubelski Lider Bezpieczeństwa w kategorii Osobowość Roku.

6. Marzena Doroszuk-Maj – absolwentka prawa na UMCS, certyfikowana księgowa. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

7. Anna Glijer – od lat działa w Radzie Dzielnicy Węglin Południowy, zaangażowana w prace na rzecz inwestycji i mieszkańców w dzielnicach na Czubach i Węglinie. Popiera pomysł modernizacji stadionu żużlowego.

Okręg nr 4: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin

1. Michał Krawczyk – od 8 lat Radny Rady Miasta Lublin, Przewodniczący klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Lublin. Inicjator wielu inwestycji na terenie Czechowa i Sławina, pomysłodawca programu zdrowego żywienia dzieci „Jedz z głową”.

2. Mariusz Banach – zastępca Prezydenta Krzysztofa Żuka ds. oświaty, od 12 lat w samorządzie, przez 10 lat Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, przez 26 lat nauczyciel religii w szkole podstawowej i gimnazjum nr 16. Założyciel i Redaktor Naczelny miesięcznika parafii św. Jadwigi „Wspólne Drogi”.

3. Jadwiga Mach - Radna 3 kadencji Rady Miasta Lublin, przez wiele lat przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, a obecnie Komisji Oświaty i Wychowania. Wiceprezes Fundacji Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, współorganizatorka Lubelskich Dni Rodziny. Zaangażowana w sprawy społeczne miasta, w szczególności osób niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży.

4. Celina Stasiak – nauczycielka, prezeska oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie. Od lat zaangażowana w życie publiczne jako radna miejska i wojewódzka, prężnie działająca na rzecz dzielnic miasta.

5. Krystyna Walickalekarz z 40 letnim doświadczeniem, propagatorka zdrowego stylu życia, dbająca o rozwój młodzieży, poprzez m.in. dążenie do tworzenia świetlic osiedlowych.

6. Marcin Bubicz- Społecznik i aktywista. Były Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Llublin i obecny Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Północny.

7. Grzegorz Lubaś – przedsiębiorca działający na rynku ochrony zdrowia, członek Rady Miejskiej SLD w Lublinie, zaangażowany w działalność społeczną.

Okręg nr 5: Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary

1. Krzysztof Żuk – w samorządzie od 1990 roku, od 2010 r. Prezydent Lublina. Doktor nauk ekonomicznych i wykładowca lubelskich uczelni. Wcześniej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu i Dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa, a także Zastępca Prezydenta Miasta. Za zasługi na rzecz samorządu odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Konsekwentnie realizuje plan rozwoju Lublina, skupiając się na ożywieniu gospodarczym i podnoszeniu jakości życia w mieście.

2. Marta Wcisło – od 2 kadencji Radna Rady Miasta Lublin, obecnie wiceprzewodnicza. Przez ponad 20 lat współprowadząca rodzinną firmę handlowo-produkcyjną, zaangażowana w działalność sponsorską i patronacką. Założycielka Rady Lokalnej Przedsiębiorczości, społeczny członek Rad Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Inicjatorka programu Lubelski Pływający Przedszkolak.

3. Bartosz Margul– Rady Rady Miasta Lublin, przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Członek Stowarzyszenia Mensa, przedsiębiorca, od wielu lat zaangazowany w działania społeczne i inwestycje w dzielnicach.

4. Adam Osiński – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kalinowszczyzna, inicjator wielu projektów i inwestycji w dzielnicy, w tym remontów ulic, budowy miejsc parkingowych, Orlików oraz Parku Zawilcowa.

5. Zbigniew Targoński Samorządowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem,
przewodniczący rady miasta IV kadencji, były prorektor i rektor Wyższej Szkoły Służby Społecznej. W latach 1998-2002 członek zarządu miasta odpowiedzialny za politykę mieszkaniową miasta i budownictwo komunalne.

6. Mieczysław StasiakPrzewodniczący Zarządu Dzielnicy Tatary, zaangażowany w prace na rzecz inwestycji i mieszkańców w dzielnicy.

7. Grażyna Łukasiak – ekonomistka, od 30 lat związana z lubelskim samorządem, w szczególności w obszarze finansów publicznych.

8. Magdalena Kamińskaprywatny przedsiębiorca. Od lat zaangażowana w działalność na rzecz lokalnej społeczności, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Hajdow_Zadebie. Od 1996 r. członek Polskiego Związku Motorowego z uprawnieniami sędziego klasy państwowej w sporcie motocyklowym i komisarz ochrony środowiska w sporcie żużlowym i motocyklowym.

Okręg nr 6: Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce

1. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - prawnik, od 2010 r. Radna Rady Miasta Lublin i przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Współpracuje ze środowiskiem sportowym, działając na rzecz poprawy i rozbudowy infrastruktury sportowej. Angażuje się w działalność charytatywną, inicjuje i wspiera wiele akcji społecznych, udziela bezpłatnych porad prawnych i prowadzi lekcje obywatelskie dla młodzieży.

2. Leszek Daniewski – od blisko 30 lat Radny Rady Miasta Lublin, były Przewodniczący Rady Miasta, społecznik i działacz sportowy, zaangażowany w budowę dróg lokalnych w dzielnicach, rozwój sieci ścieżek rowerowych i infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim.

3. Marek Kołodziejczyk – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych i Stowarzyszenia „Dziesiąta”, przez 9 lat zarządzający Domem Kultury Kolejarza. Zawodowo związany z PKP.

4. Elżbieta Dados – nauczycielka muzyki i sztuki, prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży. Od wielu lat związana z dzielnicą Kośminek i Dziesiąta, gdzie działa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy, wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, kłopotami materialnymi i społecznymi, a od 2003 roku kieruje pracą świetlicy środowiskowej. Radna Rady Miasta Lublin w latach 2002-2014.

5. Piotr Choduń – nauczyciel wychowania fizycznego, który pracę w szkole łączy z pracą w klubie sportowym rugby KS Budowlani, z którym związany jest od 1986 roku - najpierw jako zawodnik, a obecnie trener oraz v-ce prezes klubu.

6. Aleksandra Krzyżanowskanauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 30 oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 30 i 40. Miłośniczka jazdy motocyklem.

7. Waldemar Zyglewski – animator kultury, przewodnik turystyczny po Lublinie i Lubelszczyźnie, popularyzator i praktyk pedagogiki zabawy. Prowadził działania animacyjne z dziećmi i na rzecz dzieci, szkolił nauczycieli w Ośrodkach Metodycznych na terenie całego kraju. Prowadził także działalność gospodarczą w branży finansowo – ubezpieczniowej.

 

Krzysztof Boguń
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe