Sobota, 16.02.2019

Ulga na dziecko, czyli o uldze prorodzinnej w PIT

  • 13.02.2018, 14:03
  • Grupa Tipmedia
Ulga na dziecko, czyli o uldze prorodzinnej w PIT
Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych wśród polskich podatników. Dzięki niej do kieszeni polskich rodzin wraca rocznie nawet kilka tysięcy złotych, które można przeznaczyć na wakacyjny wyjazd, remont lub inne ważne wydatki. Co trzeba wiedzieć o uldze prorodzinnej?

Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?

Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU
Ubezpiecz dom i złap 10% zniżki na ubezpieczenie auta w PZU

Ulga prorodzinna przysługuje:

- rodzicom biologicznym,

- rodzicom adopcyjnym,

- rodzicom zastępczym,

- opiekunom prawnym.

Program do rozliczania pit wskazuje, że ulgę można odliczyć do czasu zakończenia przez dziecko nauki szkolnej, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 26 roku życia. Jeżeli dziecko kończy naukę w szkole średniej lub zawodowej i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje jedynie za okres nauki w danym roku oraz za miesiące wakacyjne przypadające po zakończeniu roku szkolnego. Jeśli dziecko kontynuuje naukę na uczelni wyższej, ulga może być dalej naliczana. Prawo do ulgi prorodzinnej rodzice uczącego się dalej dziecka stracą, jeżeli dziecko wstąpi w związek małżeński lub przerwie studia.

Prawo do ulgi rodzice i opiekunowie stracą również w sytuacji, gdy dziecko podejmie pracę zarobkową i osiągnięty przez nie dochód przekroczy kwotę 3089 złotych rocznie.

Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna jest zależna od ilości dzieci w rodzinie. Program pit 2017 nalicza ulgę w wysokości 1112, 04 zł rocznie za pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł rocznie za trzecie dziecko i 2700 zł rocznie za czwarte i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dwójką dzieci lub więcej ulga jest niezależna od wysokości dochodu rodziców - pitax.pl/program-pit nalicza ją nawet, gdy rodzice zarabiają znacznie więcej niż wynosi średnia krajowa. Jeżeli w rodzinie jest wyłącznie jedno dziecko, rodzice rozliczający się wspólnie mogą skorzystać z ulgi, gdy zarabiają mniej niż 112000 złotych. Samotny rodzic może zarabiać maksymalnie 56000 złotych. Program do pit 2017 pomaga obliczyć, czy spełnia się wskazane kryterium dochodowe. Do dochodów w przypadku wychowywania jednego dziecka wlicza się zyski z tytułu sprzedaż papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych.

Jakie dokumenty są potrzebne, by skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy dołączyć do deklaracji podatkowej formularz pit0. Do jego wygenerowania wystarcza program do rozliczania pit 2017. Na wysokość ulgi naliczanej w pit0 nie mają wpływu świadczenia w ramach programu 500+ oraz renta rodzinna. Pit0 składa się w urzędzie skarbowym podczas składania pit36 lub pit37.

 

Artykuł sponsorowany

Grupa Tipmedia
Podziel się:

Pozostałe