BHP LUBLIN

Lublin 20-727
Urzędowska 44

Profesjonalna obługa firm w zakresie BHP. Szklenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Ocena ryzyzka zawodowego na stanowisku pracy. Pełnimy rolę koordynatora BHP na budowach. Prowadzimy szkolenia BHP w j.angielskim.


BHP LUBLIN