Prześladowania - Ordo Iuris

Warszawa 00-108
Zielna 39

W Instytucie Ordo Iuris przeprowadza się badania naukowe wokół kultury prawnej. Organizowane są spotkania dyskusyjne, konferencje i prelekcje dla społeczności akademickiej i eksperckiej.Zainicjowane działania mają charakter promocyjny i obronny w dziedzinie prawa konstytucyjnego.Wartościami determinującymi pracę Instytutu są: ochrona wolności religijnej i obywatelskiej, zaakcentowanie wartości dziedzictwa narodowego i formacja młodych prawników.