Szkolenia Agile - MINDSTREAM

Komorów 05-806
ul. Wiejska 36

Firma MINDSTREAM oferuje szkolenia Agile, a ich główne cele obejmują: pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki Agile, jak i poznanie istotnych elementów wskazanej metodyki, obejmujących zasady, produkty, procesy oraz praktyki zwinnego zarządzania projektami. Każdy, kto kończy szkolenie na poziomie podstawowym otrzymuje certyfikat AgilePM Foundation. Szkolenia Agile skierowane są głównie do: kierowników projektów, zespołów projektowych, pracowników biur zarządzania projektami i innych struktur wsparcia projektów i do sponsorów projektów. Te osoby skorzystają najwięcej, realizując wspomniany kurs.