Magnadent - Endodonta, leczenie kanałowe

Kraków 30-809
Ks. Piotra Ściegiennego 93 10

Celem leczenia endodontycznego jest uratowanie zęba w innym wypadku klasyfikowanego do usunięcia. Następstwem odstąpienia od wykonania leczenia endodontycznego jest postępujący stan zapalny wewnątrz kanałów korzeniowych zęba, który finalnie może doprowadzić do: utraty zęba (ekstrakcji) z późniejszą koniecznością rekonstrukcji luki za pomocą implantu, mostu lub ruchomej protezy lub zakażenia od ogniskowego (szczególnie niebezpieczne u pacjentów z obniżoną odpornością, gdyż powstaje na skutek rozprzestrzeniania się bakterii oraz ich toksyn po organizmie drogą krwi).