Kancelaria Adwokacka Syty Adwokaci

Poznań 61-734
Feliksa Nowowiejskiego 53 2

W naszej kancelarii pracujemy z przedstawicielami branży budowlanej, w szczególności związanej z budownictwem drogowym, tworzeniem obiektów oświatowych, kultury, obiektów przestrzeni publicznej i świadczenia usług komunalnych. W ramach zamówień publicznych zajmujemy się np.: przygotowywaniem i opiniowaniem umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, doradztwem w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowaniem zagadnień pojawiających się w toku realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym możliwości zmiany umowy, obsługą procesu realizacji zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego i pojawiających się na tym gruncie sporów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy i jej rozliczenia.


Kancelaria Adwokacka Syty Adwokaci