Mediator Sądowy - konflikty rodzinne i majątkowe

Łódź 90-130
Prez. Gabriela Narutowicz 45

Jako wieloletni mediator sądowy prowadzę sprawy rodzinne oraz gospodarcze, których istotą jest spór. Mediacje może prowadzić na wniosek sądu lub na wniosek jednej ze stron konfliktu. Udziała w rozmowach jest dobrowolny a zawarcie ugody musi zadowalać strony konfliktu. Mediacje są tańsze i szybsze niż tradycyjne rozprawy przed sądem.