SkladnikiFiltra

Warszawa 00-001
Filtrowa

Należałoby wiedzieć, że wkład filtrujący ma w sobie pewną mieszankę czynników, jakich zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność potwierdziły różnorodnego typu badania badawcze oraz laboratoryjne. Jednym spośród najważniejszych elementów jest węgiel aktywny. W czasie procesu filtracji woda, jaka przechodzi poprzez złoże filtracyjne pozbawiona zostaje chloru, a także pewnych pestycydów i związków organicznych. Następnym istotnym składnikiem jest żywica jonowymienna.