Ship Center

Katowice 40-853
ul. Gliwicka 51

Goszcząc punkt obsługi Ship Center możliwe jest wysłania przesyłki (także za granicę kraju), ale także uruchomić przesyłki wielkogabarytowe w Polsce i całej Europie. Udostępniliśmy usługę franczyzową dzięki której każdy z Państwa może uruchomić swój własny lokal Ship Center i realizować zlecenia w usługach kurierskich i przewozowych.