Środa, 16.10.2019

oFotowoltaice

Warszawa 00-001
Szkolna

Degradacja otoczenia naturalnego, której obserwatorami są nasze pokolenia i kończące się źródła paliw kopalnych sprawiają, iż od dłuższego już czasu patrzymy pozytywnie na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Niezwykle ważny jest tutaj również fakt bezpieczeństwa energetycznego, które każde państwo stara się sobie zagwarantować. Niebezpiecznym albowiem jest upodmiotowienie się np. od gazowego monogamisty, dlatego uczeni i inżynierowie, również w Polsce, starają się agitować polityków odpowiedzialnych za gospodarkę oraz środowisko do skoncentrowania koncentracji na takich źródłach energii jak wiatr, woda i Słońce.