EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe

Poznań 60-649
Piątkowska 118 31

EnviMap jako główny cel stawia sobie ochronę środowiska, co widać w wielu projektach. Firma zajmuje się zarządzaniem zasobami wodnymi zgodnie z zasadami ochrony środowiska. EnviMap przygotowuje też pozwolenia wodnoprawne, koncepcje odwodnienia terenu oraz modelowanie hydrauliczne. Firma zajmuje się przygotowaniem analiz przestrzennych, raportów środowiskowych, zdjęć panoramicznych oraz map akustycznych. Atutem EnviMap jest prowadzenie doradztwa środowiskowego na różnych etapach nowych projektów.