Dla Opiekunów - niemiecki dla opiekunek

Kraków 30-548
ul. Lwowska 1/LU 2

Niemiecki dla opiekunek osób starszych nie jest aż tak dużym wyzwaniem, jak choćby kurs przygotowujący do matury. Wymaga jednak dużego zaangażowania ze strony opiekunów i solidnej dawki materiałów przygotowanych dobrze tak pod kątem językowym, jak i merytorycznym. Dlaopiekunow.pl to strona internetowa, na której można dowiedzieć się, jak opanować język niemiecki dla opiekunek, aby zyskać wiedzę nie tylko rzetelną, ale i możliwą do wykorzystania w praktyce. Można uzyskać na niej informacje na temat kursów stacjonarnych i kursów online, a także zyskać dostęp do materiałów umieszczonych na platformie edukacyjnej.