Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej - Górnośląska 10

Kalisz 62-800
Górnośląska 10

Do Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10 zapraszamy: dorosłych, pary, dzieci, nastolatki, jak i rodziny. Niezależnie od tego, w jakim ktoś jest wieku, czy też jaki jest jego stan cywilny może borykać się z różnymi problemami. Dlatego wiemy, że pomoc psychologiczna jaką świadczymy pomaga w poznaniu własnych potrzeb, sposobu przeżywania różnych sytuacji, zweryfikowaniu dotychczasowych doświadczeń oraz wskazuje jak aktualne wydarzenia wpływają na funkcjonowanie. Pomoc kierujemy nie tylko wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, ale też wobec wszystkich osób świadomych, jak istotne jest podniesienie jakości życia.