Środa, 16.10.2019

Kancelaria radców prawnych JLSW

Poznań 61-441
28 czerwca 1956 r. 406

Wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego i procesowego, także w zakresie mediacji i sporów sądowych realizuje kancelaria JLSW. W ramach departamentu prawo cywilne i procesowe realizowane są: najlepsze rozwiązania w przypadku polubownego zakończenia sporu, analiza szans dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych, reprezentacja klienta w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym, uczestniczenie w mediacjach, opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów, zapewnienie stałej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, a także pomoc prawna dla klientów indywidualnych.


Kancelaria radców prawnych JLSW