Usługi projektowe Marek Świtlicki

Elbląg 82-300
ul. Lubartowska 7

Usługi Projektowe Marek Świtlicki to firma będąca 28 lat na rynku budowlanym w Polsce.

Wyróżniająca się wśród konkurencji stosowanym sprzętem wysokospecjalistycznym do skanowania betonu HILTI Ferroscan PS200 (PS250). Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R.

Świadczy usługi z zakresu:

-projektowania dowolnych obiektów;

-ekspertyz budowlanych, orzeczeń technicznych rzeczoznawcy budowlanego, opinii w tym dla obiektów zabytkowych;

-skanowania betonu, nieinwazyjnych badań wytrzymałości betonu cyfrowym testerem do betonu, lokalizacji w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych;

-badań wilgotności i temperatury materiałów, przegród budowlanych oraz pomieszczeń;

-obliczeń konstrukcyjnych;

-opiniowania rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego;

-nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budów;

-doradztwa technicznego przy planowaniu inwestycji;

-inwentaryzacji budowlanych i konstrukcyjnych dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.