APROPOS - Gabinet Psychoterapii

Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 12

Psychoterapia oferowana w Gabinecie Psychologicznym APROPOS w Oleśnicy kierowana jest do osób, które z różnych powodów doświadczają cierpienia w różnych sferach życia. W ofercie gabinetu psychologicznego APROPOS znajdują się: psychoterapia indywidualna, psychoterapia uzależnień, badania psychologiczne, psychoterapia nerwic oraz terapia dla osób z syndromem DDA.

Psychoterapia indywidualna w gabinecie w Oleśnicy polega na regularnych sesja terapeutycznych, odbywających się raz w tygodniu i trwających 50 minut. Koszt sesji psychoterapeutycznej oraz konsultacji wynosi 100 zł, a badania psychologicznego od 150 zł do 300 zł.