Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał stosowne rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność tej uchwały, argumentując podjęcie uchwały brakiem podstaw prawnych. Sąd jednak nie podzielił stanowiska wojewody.

Przypomnijmy, że prezydent Żuk złożył skargę na zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Podobną skargę złoży również Rada Miasta, która podjęła decyzję w tej sprawie jeszcze w lutym.

Prezydent Żuk twierdzi, że był członkiem rady nadzorczej spółki PZU Życie jako reprezentant Skarbu Państwa, co nie było sprzeczne z ustawą antykorupcyjną.